Zdjęcia

 

Stulecie urodzin Jana Pawła II – homilia o. Macieja Zięby OP – 18.05.2020r.

 

42 Europejskie Spotkanie Młodych Taize, grudzień 2019, Wrocław

 

 

Prymicje księdza Piotra Waszkiewicza, styczeń 2020.

 

Nasz parafialny akademicki chór Cantus Gaudium

Chór Cantus Gaudium laureatem VIII Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Pokutnej i Pasyjnej, Skarbimierz 2019

 

Nagroda chóru Cantus Gaudium, 29 września 2019, Sława.

\

 

Europejskie Spotkanie Młodych, Wrocław – Kraków 2016

 

 

Odpust parafialny (26.08.2019), przybycie pielgrzymów z sąsiednich parafii.

 

 

 

Różnorodność Wspólnoty Parafialnej:

  • osoby świeckie – 4 pokolenia
  • Siostra Adoratorka Krwi Chrystusa
  • Siostra Karmelitanka Bosa
  • Ojciec Klaretyn
  • ksiądz diecezjalny

 

Przegląd techniczny dachu kościoła.

Kościół na przełomie lat 60 i 70