34. niedziela zwykła, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

                             34. niedziela zwykła - JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (26.11.2023) 

                            Kalendarz liturgiczny:                           

30.11, czwartek, św. Andrzeja, Apostoła, święto.
1.12, piątek; jest to pierwszy piątek miesiąca – spowiedź od 17.30, a po mszy św. wieczornej litania do Najśw. Serca Pana Jezusa.
2.12, sobota; w pierwszą sobotę miesiąca odwiedzamy z Komunią świętą od g. 9-tej osoby starsze i chore; po mszy św, wieczornej zmiana tajemnic żywego różańca.

Za tydzień rozpoczyna się adwent. Jest to początek nowego roku liturgicznego
W adwencie msze św. poranne odprawiać będziemy od poniedziałku do soboty, jak w zeszłym roku o 6.30. Umożliwia to uczestnictwo w roratach dzieciom, które muszą zdążyć do szkoły.

Do nabycia są gazety “Niedziela”, “Nowe Życie” ,”Miłujcie się!”.

33. niedziela zwykła, 19.11.2023 r.

                

                              Kalendarz liturgiczny:

20.11, poniedziałek, wspomnienie obow. św. Rafała Kalinowskiego, kapłana;
21.11, wtorek, Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny, wsp. obowiązkowe;
22.11, środa, wsp. obow. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy;
24.11, piątek, wsp. obowiązkowe męczenników wietnamskich, św. Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy.

W poniedziałek, 20.11, zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Spotkanie w salce o g. 19.00.

We wtorek, 14.11 w naszym dekanacie odbyło się szkolenie dotyczące pracy zespołów presynodalnych. Zainteresowanych zapraszamy na nasze parafialne spotkanie grupy synodalnej w czwartek, 23.11 po mszy świętej wieczornej o g. 19-tej w salce katechetycznej. Do nabycia są gazety “Niedziela”, “Nowe Życie” ,”Miłujcie się!”.
W adwencie msze św. poranne odprawiać będziemy od poniedziałku do soboty, jak w zeszłym roku o 6.30. Umożliwia to uczestnictwo w roratach dzieciom, które muszą zdążyć do szkoły.

32. niedziela zwykła, 12.11.2023 r.

               

Dziś obchodzimy XV Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym (Bliski Wschód)

Msze św. w niedziele o g. 7, 9, 10.30, 12 i 18. W powszednie dni o 7 i 18.
Biuro parafialne czynne w środy i piątki w godzinach 16.00 – 17.30.

Dzisiaj,12.11, z okazji Święta Niepodległości w czasie mszy świętej o g. 18-tej śpiewać będzie nasz chór Cantus gaudium i chór Albertinum, Po mszy św. krótki koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Zapraszamy!

                               Kalendarz liturgiczny:

13.11, poniedziałek, wspomnienie obowiązkowe pierwszych polskich męczenników świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna;
16.11, czwartek, rocznica poświęcenia Katedry Wrocławskiej, święto;
17.11, piątek, św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, wspomnienie obow.
18.11, sobota, bł. Karo;iny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, wsp. obow.

Odnowiliśmy dwa kielichy pochodzące zapewne z przedwojennego kościoła pw. św Piotra Kanizjusza. Koszt pozłocenia 2.300 złotych.

Do nabycia są gazety “Niedziela”, “Nowe Życie” ,”Miłujcie się!”.

30. niedziela zwykła, 29.10.2023 r.

              

Msze św. w niedziele o g. 7, 9, 10.30, 12 i 18. W powszednie dni o 7 i 18.
Biuro parafialne czynne w środy i piątki w godzinach 16.00-17.30.
Kalendarz liturgiczny:
1.11, środa, uroczystość Wszystkich Świętych – msze święte o g. 7, 9, 12 i 18. Nie ma mszy św. dla dzieci o g. 10.30.
2.11, czwartek – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, msze św. o 7 i 18.
4.11, sobota, wsp. obowiązkowe św. Karola Boromeusza, biskupa.
W pierwszy czwartek miesiąca (2.11 ) modlimy się o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.
W pierwszy piątek miesiąca (3.11) – spowiedź od g. 17.30, a po mszy św. wieczornej – litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W pierwszą sobotę miesiąca (4.11) odwiedzamy od. 9-tej osoby starsze i chore z Komunia świętą, a po mszy św. wieczornej zmiana tajemnic Żywego Różańca.
Na stypendia dla młodzieży (Dzieło Nowego Tysiąclecia) zebraliśmy 3900 złotych, a na misje 5.000 złotych. Serdecznie dziękujemy za wielką ofiarność.
Odnowiliśmy dwa kielichy pochodzące zapewne z przedwojennego kościoła pw. św Piotra Kanizjusza. Koszt pozłocenia 2.300 złotych.
Do nabycia są gazety “Niedziela”, “Nowe Życie” ,”Miłujcie się!”.
Na ławkach są wyłożone kartki z “wypominkami”.

29. niedziela zwykła, 22.10.2023 r.

           

W październiku odprawiamy nabożeństwo różańcowe po mszy św. wieczornej, około 18.30.
Dziś przeprowadzamy coroczne badanie praktyk religijnych (liczenie wiernych).

Gościmy dzisiaj w naszej parafii przedstawicieli Salezjańskiego Wolontariatu

Misyjnego. Opowiedzą nam oni o swojej posłudze w krajach Afryki.

W poniedziałek, 23.10 o g. 19 zapraszamy na przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzież z klas ósmych.

                             Kalendarz liturgiczny:

28.10 świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, święto.

Do nabycia są gazety “Niedziela” i “Nowe życie”, “Trwajmy w miłości”, “Misje dzisiaj”, a także kronika naszej parafii w cenie 40 PLN.
Kończymy pierwszy etap remontu. Poprawiamy drogi dookoła kościoła, zniszczone podczas prac budowlanych. Koszt około 4.000 PLN.

28. niedziela zwykła, 15.10.2023 r.

           

Msze święte w dni powszednie rano o g. 7-mej i wieczorem o 18-tej.
W niedziele msze święte o g. 7, 9, 10.30 (dla dzieci), 12 i 18-tej.
Biuro parafialne czynne w środy i piątki od g. 16 do 17.30.
W padzierniku odprawiamy nabożeństwo różańcowe po mszy św. wieczornej, około 18.30.
Dziś XXIII Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II. Cywilizacja życia. Młodzież zbiera do puszek pieniądze na stypendia. A po mszy św. południowej studenci stypendyści zapraszaja Parafian, a zwłaszcza rodziny do Miasteczka Rodzinnego przed kosciołem, Przewidziane są różne atrakcje dla dzieci.
W sobotę, 21.10 o godz. 6.00 z katedry wrocławskiej wyruszy pielgrzymka do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Ks. Łukasz zaprasza do przyłączenia sie do grupy XII, której jest przewodnikiem.
Kalendarz liturgiczny:
16.10, poniedziałek, uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska i archidiecezji wrocławskiej;
17.10, wtorek, św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, wsp. obow.
18.10, środa, św. Łukasza Ewangelisty, święto;
20.10, piątek, św. Jana Kantego, kapłana, wsp. obow.

19.10, w czwartek zapraszamy na spotkanie synodalne o g. 19 w salce katechetycznej.

Do nabycia są gazety “Niedziela” i “Nowe życie”, “Trwajmy w miłości”, “Misje dzisiaj”, a także kronika naszej parafii w cenie 40 PLN.

Kończymy pierwszy etap remontu. Poprawiamy drogi dookoła kościoła, częściowo zniszczone podczas prac budowlanych. Koszt około 4.000 PLN.

27. niedziela zwykła, 8.10.2023 r.

          

Msze święte w dni powszednie rano o g. 7-mej i wieczorem o 18-tej.
W niedziele msze święte o g. 7, 9, 10.30 (dla dzieci), 12 i 18-tej.
Biuro parafialne czynne w środy i piątki od g. 16 do 17.30.

W padzierniku odprawiamy nabożeństwo różańcowe po mszy św. wieczornej, okolo 18.30.

                              Kalendarz liturgiczny:

13.10, piątek, bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana., wspomnienie obowiązkowe.

Do nabycia są gazety “Niedziela” i “Nowe życie”, “Trwajmy w miłości”, “Misje dzisiaj”, a także kronika naszej parafii w cenie 40 PLN.

W najbliższy poniedziałek, 9.10 o g. 19 rozpoczynamy przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w salce katechetycznej. Zapraszamy młodzież z klas ósmych.

Zapraszamy ministrantów na spotkanie w sobotę o g. 9.00, a kandydatów na ministrantów na g. 9.30.

Za tydzień w niedzielę zbierać będziemy ofiary do puszek na stypendia dla ubogiej młodzieży (Dzieło Nowego Tysiąclecia).

Kończymy pierwszy etap remontu. Poprawiamy drogi dookoła kościoła, częściowo zniszczone podczas prac budowlanych. Koszt około 4.000 PLN.

26. niedziela zwykła, 1.10.2023 r.

         

Msze święte w dni powszednie rano o g. 7-mej i wieczorem o 18-tej.
W niedziele msze święte o g. 7, 9, 10.30 (dla dzieci), 12 i 18-tej.
Biuro parafialne czynne w środy i piątki od g. 16 do 17.30.
Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy św. o g. 12-tej adoracja Najśw. Sakramentu; kończymy ją o g. 15.00.
W październiku odprawiamy nabożeństwo różańcowe po mszy św. wieczornej, około 18.30.

W pierwszy czwartek, 5.10, modlimy się o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.

W pierwszy piątek, 6.10, spowiedź od g. 17.30, a po mszy św. wieczornej nabożeństwo do NMP.

W pierwszą sobotę odwiedzamy osoby starsze i chore z Komunią świętą, a po mszy św. wieczornej zmiana tajemnic żywego różańca.


Kalendarz liturgiczny:
2.10, poniedziałek, świętych Aniołów Stróżów, wsp. obowiązkowe;
4.10, środa, św. Franciszka z Asyżu, wspomnienie obowiązkowe;
5.10, czwartek, św. Faustyny, dziewicy, wspomnienie obowiązkowe;
7.10, sobota, Najśw. Maryi Panny Różańcowej, wsp. obowiązkowe.

Do nabycia są gazety “Niedziela” i “Nowe życie”, “Trwajmy w miłości”, “Misje dzisiaj”, a także kronika naszej parafii w cenie 40 PLN.
Za tydzień w poniedziałek, 9.10 o g. 19 rozpoczynamy przygotowanie do przyjecia salramentu bierzmowania. Zapraszamy młodzież z klas ósmych.

25 niedziela zwykła, 24.9.2023 r.

           

Msze święte w dni powszednie rano o g. 7-mej i wieczorem o 18-tej.
W niedziele msze święte o g. 7, 9, 10.30 (dla dzieci), 12 i 18-tej.
Biuro parafialne czynne w środy i piątki od g. 16 do 17.30.

                            Kalendarz liturgiczny:

27.9, środa, św. Wincentego a Paulo, kapłana, wsp. obowiązkowe;
28.9, czwartek, św. Wacława, męczennika, wsp. obowiązkowe;
29.9, piątek, świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;
30.9, sobota, św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła.

Do nabycia są gazety “Niedziela” i “Nowe życie”, “Trwajmy w miłości”. a także kronika naszej parafii w cenie 40 PLN.
W czwartek, 21.9, po mszy św. wieczornej, ok. 18.30 odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące Synodu naszej Archidiecezji. Synod ma na celu m. in. oddanie pierwszego miejsca Bogu i budowanie współodpowiedzialności za Kościół na poziomie parafii i diecezji.
Zapraszamy ministrantów na spotkanie w sobotę o g. 9.00, a kandydatów na ministrantów na g. 9.30.

24. niedziela zwykła, 17.9.2023 r.

            

Msze święte w dni powszednie rano o g. 7-mej i wieczorem o 18-tej.
W niedziele msze święte o g. 7, 9, 10.30 (dla dzieci), 12 i 18-tej.
Biuro parafialne czynne w środy i piątki od g. 16 do 17.30.

Kalendarz liturgiczny:
19.9, wtorek, św. Stanisława Kostki, zakonnika, święto;
20.9, środa, świętych męczenników z Korei, Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang i towarzyszy;
21.8, czwartek, św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, święto;
23.9, sobota, św. Pio z Pietrelciny, kapłana, wspomnienie obowiązkowe.

Dzisiaj po mszy św. południowej odbędzie się krótki koncert na naszych nowych organach. Wykonawcą będzie pan Maciej Lewandowicz, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Dziś o godzinie 16 – msza święta dla grupy Orzechowy Plon. Po mszy świętej spotkanie uczestników.
Do nabycia są gazety “Niedziela” i “Nowe życie”, a także kronika naszej parafii w cenie 40 PLN.
W czwartek, 21.9, po mszy św. wieczornej, ok. 18.30 zapraszamy do salki katechetycznej osoby zainteresowane udziałem w Synodzie Archidiecezji Wrocławskiej. Synod ma na celu m. in. oddanie pierwszego miejsca Bogu i budowanie współodpowiedzialności za Kościół na poziomie parafii i diecezji.