Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Wojciech ZIĘBA – ust. 2016

Wikariusz

Ks. mgr Mariusz WOSKOWICZ

 

 

Książa proboszczowie pracujący w parafii NMP Częstochowskiej w poprzednich latach

Ks. Mirosław Edmund CHMIELOWSKI – wikariusz 2015-2018

 

Po prawej ksiądz proboszcz Wilhelm Dorożyński, po lewej ksiądz wikariusz (późniejszy proboszcz) Mirosław Drzewiecki.

 

Ksiądz proboszcz Henryk Piotrowski