Informacje

Liczba mieszkańców: 3071
Kaplica zakonna: Ojców Klaretynów; Sióstr Adoratorek, pw. Matki Bożej Niewiasty Nowego Przymierza; Sióstr Karmelitanek Bosych, pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask i św. Józefa
Odpust: 26 sierpnia
Nabożeństwo 40-godzinne: przed Środą Popielcową
Wieczysta Adoracja: 4 stycznia
Ulice: Banacha, Bandtkiego, Bartla, Baudouina de Courtenay, Chopina, Cieszkowskiego, Czackiego, Dicksteina, Elsnera, Głogowczyka, Handelsmanna, Karłowicza, Kochanowskiego, Kolberga, Kopernika (nr 16, 17-19), Krzywickiego, Lipińskiego, Mianowskiego, Mickiewicza (nr 8-40 parz.), Moniuszki, Na Końcu, Noskowskiego, Paderewskiego, Parkowa, Pilata, Różyckiego, Smoleńskiego, Ks. Szramki, Szymanowskiego, Śniadeckich, Świętochowskiego, Wieniawskiego, Witelona, Wojciecha z Brudzewa
Przedszkole: Przedszkole Nr 13, ul. Noskowskiego 32, tel. 71/348-16-15; Przedszkole Nr 36, ul. Witelona 6, tel. 71/348-33-85; Przedszkole Nr 47, ul. Różyckiego 1a, tel. 71/348-16-92; Przedszkole Nr 48, ul. Bartla 3, tel. 71/348-18-51
Zespół Szkół: Zespół Szkół Nr 15, ul. Chopina 9b (Szkoła Podstawowa Nr 36, Szkoła Podstawowa Nr 48 dla Niesłyszących), tel. 71/348-25-09
Szkoła Średnia: Liceum Ogólnokształcące Nr II, ul. Parkowa 18-26, tel. 71/348-42-96
Opieka duszpasterska: Dom Małego Dziecka, ul. Parkowa 2, tel. 71/348-50-07; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10, ul. Parkowa 27 (szkoła podstawowa, gimnazjum, ZSZ), tel. 71/348-22-87
Erygowanie Parafii: 1945 r.
Księgi metrykalne: od 1945 r.
Wspólnoty i Ruchy: Żywy Różaniec, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie – Oaza Rodzin, Koło biblijne, Rada Parafialna, Chór akademicki, Lektorzy, Ministranci
Zgromadzenia i zakony: Księża Klaretyni, 51-611 Wrocław, ul. Wieniawskiego 38, tel. 71/348-20-47, 71/348-30-86; Siostry Adoratorki, 51-609 Wrocław, ul. Szymanowskiego 25, tel. 71/337-45-40, fax 71/348-08-66; Siostry Karmelitanki Bose, 51-610 Wrocław, ul. Karłowicza 1/3, tel. 71/348-43-81, fax 71/348-43-84
Regon: 040079950
Numer konta: 77 1090 2398 0000 0001 3250 7568